Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA KOOSTUU YHDESTÄ TYÖELÄMÄLÄHTÖISESTÄ TOIMINTAKOKONAISUUDESTA:

ULKOVERHOUS- JA KATTOTYÖT

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt

Materiaalien vastaanottaminen, työn suunnitteleminen piirustuksien ja/tai rakennetta koskevan työselityksen avulla, sekä materiaali- ja työmenekkilaskelmien tekeminen Opiskelija osallistuu työryhmän jäsenenä työmaan ulkoverhous- ja kattotöihin, sekä siihen liittyvien aloitus- ja lopetustöiden tekemiseen.

Opiskelija tekee materiaalien vastaanoton, työn suunnittelun piirustuksien ja/tai rakennetta koskevan työselityksen avulla, sekä materiaali- ja työmenekkilaskelmat.

Ulkoverhoustöiden kuten puuverhousten tekeminen tuulensuojasta valmiiseen pintaan sekä pieli- ja räystään aluslaudoitusten tekeminen Opiskelija tekee ulkoverhoustyöt kuten puuverhoukset tuulensuojasta valmiiseen pintaan sekä pieli- ja räystään aluslaudoitukset.
Vesikattojen pinnoittaminen tiilellä, profiilipellillä tai palahuovalla kattotuolista valmiiseen pintaan Opiskelija tekee vesikattojen pinnoitukset tiilellä, profiilipellillä tai palahuovalla kattotuolista valmiiseen pintaan.
Jätteiden lajitteleminen ja kierrättäminen Opiskelija osaa jätteiden lajittelun ja kierrätyksen.
Materiaalien ominaisuuksien tunteminen ja tarvittavien tukirakenteiden kiinnitystarvikkeiden käyttäminen Opiskelija tietää materiaalien ominaisuudet ja tarvittavien tukirakenteiden kiinnitystarvikkeet.
Tavanomaisten ulkoverhous- ja kattotöiden vaatimien työkalujen käyttäminen Opiskelija käyttää tavanomaisia ulkoverhous- ja kattotöiden vaatimia työkaluja.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijaa ulkoverhous- ja kattotöissä. Opiskelija saa edistymisestään jatkuvaa palautetta opettajalta ja muilta ryhmän jäseniltä. Työmaalla toteutuneista töistä annetaan palautetta työpaikkaohjaajan sekä opettajan toimesta.

Opettaja ohjaa opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan ja arvioimaan oppimisprosessiaan.

Opiskelija arvioi oppimisprosessiaan ja tavoitteiden toteutumista yhdessä opettajan ja muun ryhmän kanssa.

Muuta tietoa