Tutkinnon osan arviointi

MUURAUSTÖIDEN OSAAMISEN ARVIOINTI

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit OPH:n tutkinnon perusteiden osaamisen arviointitaulukko
Ammattiosaamisen näyttö Näyttöä varten laaditaan näyttötyösuunnitelma, toteutetaan suunniteltu muuraustyö ja laaditaan siitä työselostus.

Näyttöihin liittyviä sisältöjä ovat työmaalla tehtävät muuraustyöt, sekä niihin liittyvät aloitus- ja lopetustyöt.

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa tekemällä muurastöitä rakennustyömaalla.

Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä.

Muuta tietoa