Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA KOOSTUU YHDESTÄ TYÖELÄMÄLÄHTÖISESTÄ TOIMINTAKOKONAISUUDESTA:

MUURAUS

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Suunnitelmien mukaisten mittaus- ja muuraustöiden tekeminen Opiskelija osallistuu työryhmän jäsenenä tai itsenäisesti työmaan muuraus-, aloitus- ja lopetustöiden tekemiseen, joita ovat mm. pysty- ja vaakasaumajaon sovitus, kulmatukien ja linjalangan asennus. Opiskelija varaa tarvittavat työkalut paikalle, tekee laastin tai toimittaa muurauspaikalle valmislaastin sekä muurauskappaleet.
Opiskelija tekee suunnitelmien mukaiset mittaus- ja muuraustyöt.
Jätteiden lajittelu ja kierrätys Opiskelija ottaa huomioon jätteiden lajittelun ja kierrätyksen.
Muuraustyökalujen käyttäminen Opiskelija käyttää työskennellessään muuraustöissä tarvittavia työvälineitä turvallisesti.
Ohjaus ja oppimisen arviointi  Opettaja ohjaa opiskelijaa muuraustöissä. Opiskelija saa edistymisestään jatkuvaa palautetta opettajalta ja muilta ryhmän jäseniltä. Työmaalla toteutuneista töistä annetaan palautetta työpaikkaohjaajan sekä opettajan toimesta.

Opettaja ohjaa opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan ja arvioimaan oppimisprosessiaan.

Opiskelija arvioi oppimisprosessiaan ja tavoitteiden toteutumista yhdessä opettajan ja muun ryhmän kanssa.

 Muuta tietoa