Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA MUODOSTUU YHDESTÄ TYÖELÄMÄLÄHTÖISESTÄ TOIMINTAKOKONAISUUDESTA:

LAATOITUS

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Saumajaon suunnitteleminen, laatoitussuunnitelman ja tarvittavien mittausten ja laskelmien tekeminen Opiskelija suunnittelee saumajaon ja tekee laatoitussuunnitelman sekä tarvittavat mittaukset ja laskelmat.

Opiskelija osallistuu työryhmän jäsenenä tai itsenäisesti työmaan laatoitustyöhön, sekä aloitus- ja lopetustöiden tekemiseen

Laatoituspohjan oikaisu- ja tasoitustarpeen arvioiminen sekä laatoitettavan pinnan kosteusmittauksen tekeminen Opiskelija tekee laatoituspohjan oikaisu- ja tasoitustarpeen arvioinnin sekä laatoitettavan pinnan kosteusmittauksen.
Seinä- ja lattialaatoitustyön tekeminen sekä niihin liittyvät pohjatyöt

Laattojen ja laastien työstäminen ja käsitteleminen

Liikuntasaumojen tiivistäminen elastisilla massoilla

Valmiin työn laadunvarmistaminen ja oman työn arvioiminen

Opiskelija tekee seinä- ja lattialaatoitustyön sekä niihin liittyvät pohjatyöt.
Jätteiden lajittelu ja kierrätys Opiskelija huomioi jätteiden lajittelun ja kierrätyksen.
Laatoitustyökalujen käyttäminen Opiskelija hallitsee laatoitustyökalujen käytön.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opiskelija saa edistymisestään jatkuvaa palautetta opettajalta ja muilta ryhmän jäseniltä. Työmaalla toteutuneista töistä annetaan palautetta työpaikkaohjaajan sekä opettajan toimesta.

Opettaja ohjaa opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan ja arvioimaan oppimisprosessiaan.

Opiskelija arvioi oppimisprosessiaan ja tavoitteiden toteutumista yhdessä opettajan ja muun ryhmän kanssa.

Muuta tietoa