Tutkinnon osan arviointi

MUOTTITÖIDEN OSAAMISEN ARVIOINTI

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit OPH:n tutkinnon perusteiden osaamisen arviointitaulukko
Ammattiosaamisen näyttö Näyttöä varten laaditaan näyttötyösuunnitelma, toteutetaan suunniteltu raudoitus- ja betonointityö ja laaditaan siitä työselostus.

Näyttöihin liittyviä sisältöjä ovat: muottityöhön liittyvät mittaustyöt vaaka- ja/tai pystymuottien tekeminen, muottien purkutyöt työryhmässä tai yksin.

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa tekemällä muottitöitä rakennustyömaalla.

Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä.

Muuta tietoa