Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA KOOSTUU YHDESTÄ TYÖELÄMÄLÄHTÖISESTÄ TOIMINTAKOKONAISUUDESTA:

MUOTTITYÖT

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Muottityössä tarvittavan materiaalien vastaanotto, ominaisuuksien huomioiminen, siirto ja työstö Opiskelija vastaanottaa, siirtää, työstää ja kierrättää muottityössä tarvittavia materiaaleja.
Työn suunnitteleminen piirustusten ja työselostuksen avulla Opiskelija suunnittelee työnsä piirustusten ja työselostuksen mukaisesti. Opiskelija laskee työssä käytettävän materiaalin ja käytettävän ajan menekin.
Pysty- ja vaakamuottien tekeminen, muotin sidonnat ja tuennat Opiskelija tekee piirustusten mukaisen betonikappaleen vaatiman lauta-, vaneri- tai järjestelmämuotin. Opiskelija tekee tarvittavat muotin vino- ja vaakasiteet sekä tarvittavat syvennysvaraukset.
Työn tekemiseen tarvittavien työkalujen turvallinen käyttö sekä työhön liittyvät aloitus ja lopetustyöt. Opiskelija sahaa tarvittavat puu/vaneritarvikkeet ja tekee muottityön vaatimat liitokset turvallisesti työhön liittyvillä koneilla ja käsityökaluilla. Opiskelija osallistuu työmaalla muottitöihin liittyviin mittaus- ja purkutöihin työryhmän jäsenenä tai itsenäisesti.
Jätteiden lajittelu ja uusiokäyttö Opiskelija lajittelee ja uusiokäyttää työssään käsittelemänsä rakennusmateriaalin.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opettaja arvioi yhdessä opiskelijan ja muun ryhmän kanssa opiskelijan valmistamia muottitöitä sekä niihin liittyvien mittaus- ja purkutöiden toteutumista.

Opettaja ohjaa opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan, sekä arvioimaan oppimisprosessiaan.

Muuta tietoa