Tutkinnon osan arviointi

TELINERAKENTAMISEN OSAAMISEN ARVIOINTI

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit OPH:n tutkinnon perusteiden osaamisen arviointitaulukko
Ammattiosaamisen näyttö Näyttöä varten laaditaan näyttötyösuunnitelma, toteutetaan suunniteltu työ ja laaditaan siitä työselostus.

Näyttöihin liittyviä sisältöjä ovat työmaalla tehtävät teline-, kulkutie-, kaide- ja suojaustyöt sekä työhön liittyvät aloitus- ja lopetustyöt.

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa tekemällä teline-, kulkutie-, kaide- ja suojaustöitä rakennustyömaalla.

Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä.

Muuta tietoa