Tutkinnon osan arviointi

YRITYKSESSÄ TOIMIMISEN OSAAMISEN ARVIOINTI

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit OPH:n tutkinnon perusteiden osaamisen arviointitaulukko
Ammattiosaamisen näyttö Näyttöä varten laaditaan näyttötyösuunnitelma, toteutetaan suunniteltu piharakentamistyö ja laaditaan siitä työselostus.

Näyttöihin liittyviä sisältöjä ovat työmaalla tehtävät piharakennustyöt, sekä siihen liittyvät aloitus- ja lopetustyöt.

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa tekemällä piharakennustöitä rakennustyömaalla.

Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä.

Muuta tietoa