Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA MUODOSTUU YHDESTÄ TYÖELÄMÄLÄHTÖISESTÄ TOIMINTAKOKONAISUUDESTA:

PIHARAKENTAMINEN

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Työn suunnittelu piirustuksien ja/tai rakennetta koskevan työselityksen avulla. Opiskelija suunnittelee työnsä ja perehtyy työhön liittyviin piirustuksiin ja työselitykseen.
Viheralueiden pohjatyöt ja konetyön ohjaus Opiskelija osallistuu nurmi- ja istutusalueiden pohjatöihin ja konetyön ohjaukseen.
Viheralueiden ylläpito- ja istutustyöt sekä nurmikon pintatyöt Opiskelija tekee kasvien ja puiden istutuksia, nurmialueen tasausta, tiivistystä ja kylvöä työryhmän jäsenenä tai itsenäisesti.
Piha-alueiden kalusteiden ja varusteiden asennus Opiskelija asentaa piha-alueiden kalusteita ja varusteita kuten polkupyörätelineitä, kuivaus- ja tuuletustelineitä, lipputangot, oleskelu- ja leikkivarusteet, istutusastiat ja aitaukset.
Työn tekemiseen tarvittavien työkalujen turvallinen käyttö Opiskelija käyttää työssä tarvittavia työkaluja ja koneita turvallisesti.
Jätteiden lajittelu ja uusiokäyttö Opiskelija lajittelee ja uusiokäyttää työssä käytettäviä materiaaleja.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opiskelija tekee opettajan ohjauksessa pohjatöiden, istutustöiden ja nurmikon pintatöiden tekemisessä sekä piha-alueiden kalusteiden ja varusteiden asentamisessa. Opiskelija saa edistymisestään jatkuvaa palautetta opettajalta ja muilta ryhmän jäseniltä. Työmaalla toteutuneista töistä annetaan palautetta työpaikkaohjaajan sekä opettajan toimesta.

Opiskelija osallistuu opettajan ohjaamana työsaliopetukseen, työmaakäynneille ja rakennusalan messuille sekä laitetoimittajien koulutukseen.

Opiskelija arvioi oppimisprosessiaan ja tavoitteiden toteutumista yhdessä opettajan ja muun ryhmän kanssa.

Muuta tietoa