Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA KOOSTUU YHDESTÄ TYÖELÄMÄLÄHTÖISESTÄ TOIMINTAKOKONAISUUDESTA:

IKKUNATYÖT

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Materiaalien vastaanotto, siirrot, suojaus, työn suunnittelu piirustuksien ja/tai rakennetta koskevan työselityksen avulla. Opiskelija suunnittelee työnsä ja perehtyy työhön liittyviin piirustuksiin ja työselostukseen. Opiskelija vastaanottaa, siirtää ja työstää ikkunatöissä tarvittavia materiaaleja.
Ikkunoiden, ovien ja lasi-elementtijärjestelmän (esim. parvekelasit) asentaminen Opiskelija osallistuu työryhmän jäsenenä tai itsenäisesti työmaan ikkuna-, ovi- tai elementtijärjestelmien asennuksiin.
Työn tekemiseen tarvittavien työkalujen turvallinen käyttö Opiskelija käyttää tarvittavia työkaluja turvallisesti ja hallitsee työhön liittyvät aloitus ja lopetustyöt.
Jätteiden lajittelu ja kierrätys Opiskelija lajittelee jätteet ja uusiokäyttää materiaaleja.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijaa ikkunatöiden tekemisessä. Opiskelija saa edistymisestään jatkuvaa palautetta opettajalta ja muilta ryhmän jäseniltä. Työmaalla toteutuneista töistä annetaan palautetta työpaikkaohjaajan sekä opettajan toimesta.

Opettaja ohjaa opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan ja arvioimaan oppimisprosessiaan.

Opiskelija arvioi oppimisprosessiaan ja tavoitteiden toteutumista yhdessä opettajan ja muun ryhmän kanssa.

Muuta tietoa