Tutkinnon osan arviointi

YRITYSTOIMINNAN SUUNNITTELUN OSAAMISEN ARVIOINTI

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit Ennen oppimisen arviointikeskustelua opiskelija itsearvioi oppimistaan ja liittää itsearvioinnin ePortfolioonsa.

OPH:n tutkinnon perusteiden osaamisen arviointitaulukko

Ammattiosaamisen näyttö Näyttö suoritetaan oppilaitoksessa.

Näyttöön liittyviä sisältöjä ovat: Liiketoimintaympäristön selvittäminen, yritysmuodon valinta, yrityksen perustaminen, liiketoimintasuunnitelman laatiminen, riskien kartoittaminen yrityksen vastuut ja velvoitteet.

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä suunnittelemalla yrityksen perustamiseen ja toimintaan liittyvät tehtävät.

Erityinen huomio osaamisen tunnistamisessa kiinnitetään, miten opiskelija on selvittänyt liiketoimintamaahdollisuudet markkinoilla sekä myynti-, markkinointi-, tuotanto, osto, logistiikka ja taloushallinnon resurssoinnin.

Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteerejä.

Muuta tietoa