Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA MUODOSTUU YHDESTÄ TYÖELÄMÄLÄHTÖISESTÄ TOIMINTAKOKONAISUUDESTA:

Yritystoiminnan suunnittelu

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Liiketoimintamahdollisuuksien kartoitus

Kilpailutilanteen kartoitus

Liikeidean ja yritysmuodon esittäminen

Opiskelija kartoittaa liiketoiminnan mahdollisuudet ja kartoittaa kilpailutilanteen. Opiskelija kehittää yrityksen liikeidean.
Liiketoimintasuunnitelman laatiminen Opiskelija laatii liiketoimintasuunnitelman ja yrityksen perustamiseen liittyvät asiakirjat.
Yrityksen perustamiseen liittyvien asiakirjojen laatiminen Opiskelija selvittää yrityksen myynnin, markkinoinnin, tuotannon, oston, logistiikan ja taloushallinnon resursoinnin.

Opiskelija esittelee liikeidean muulle ryhmälle.

Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja antaa yritystoiminnan teoriaopetusta ja ohjaa opiskelijaa erilaisten oppimistehtävien avulla. Opiskelija hyödyntää verkko-opetusta tutkinnon osan suorittamisessa.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelun edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opiskelija arvioi oppimisprosessiaan ja tavoitteiden toteutumista yhdessä opettajan ja muun ryhmän kanssa.

Muuta tietoa