5 Yhteiset tutkinnon osat

Yhteiset tutkinnon osat tukevat ammatillista osaamista ja antavat kaikille perustutkinnon suorittajille yleissivistävää ja elinikäisiin avaintaitoihin liittyvää osaamista.

Yhteiset tutkinnon osat sisältävät neljä tutkinnon osaa:

Pakollisia osaamistavoitteita on 19 osp.

5.1 Viestintä ja vuorovaikutusosaaminen, 8osp

Äidinkieli 5 osp
Ruotsi 1 osp
Englanti 2 osp

 
5.2 Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, 6 osp

Matematiikka 3 osp
Fysiikka ja kemia 2 osp
Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen 1osp

 
5.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen

Yhteiskuntataidot 1 osp
Työelämätaidot 1 osp
Yrittäjyys ja yritystoiminta 1 osp
Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto 2 osp

 
5.4 Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen

Valinnaisia osaamistavoitteita on 16 osp. Niitä voi suorittaa joko peruspolun tai yksilöllisen polun mukaisesti. Valintoja voi tehdä myös henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa (HOPS).

osaamisalan peruspolkuun kuuluvat seuraavat valinnaiset osaamistavoitteet:

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 7 osp

Ruotsi 2 osp
Englanti 1 osp
Venäjä 4 osp

 
Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, 3osp

Matematiikka 1 osp
Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen 2 osp

Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen, 3 osp

Yhteiskuntataidot 1 osp
Työelämätaidot 2 osp

 
Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen, 3 osp

Kulttuurien tuntemus 2 osp
Taide ja kulttuuri 1 osp