Matematiikka jatko-opintoihin aikoville

MATEMATIIKKA JATKO-OPINTOIHIN AIKOVILLE (2 osp)

Matematiikan valinnaisten opintojen oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Matematiikka jatko-opintoihin aikoville (2 osp)
Jatko-opinnoissa tarvittavien matemaattisten menetelmien käyttäminen Opiskelija etsii tietoa, mitä matemaattisia menetelmiä hän tarvitsee jatko-opinnoissaan. Hän syventää näiden menetelmien, kuten loogisen päättelyn, yhtälöiden, geometrian ja trigonometrian, osaamista erilaisten harjoitustehtävien avulla. Opiskelija harjoittelee tunnistamaan, minkä matemaattisen menetelmän avulla tehtävän ratkaiseminen onnistuu.
Pääsykokeisiin valmentautuminen Opiskelija valmentautuu pääsykokeeseen esimerkiksi ratkaisemalla vanhoja pääsykoetehtäviä. Opiskelija harjoittelee ajankäyttöä simuloimalla pääsykoetilannetta.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijaa matemaattisten menetelmien käyttämisessä ja soveltamisessa. Opettaja ohjaa matemaattisen menetelmän valinnassa ja opettaa uusia ratkaisutekniikoita.

Opettaja ohjaa opiskelijaa arvioimaan ja kehittämään matemaattisten menetelmien hallintaansa ja kiinnittämään huomiota niihin menetelmiin, joiden käyttö ei ole vielä sujuvaa.

Opettaja valmentaa opiskelijoita pääsykoetilannetta varten, kuten ajankäyttö, vastaustekniikka sekä ratkaisun esittäminen kirjallisesti.

Opettaja antaa opiskelijoille jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Osaamisen arviointi Opettaja arvioi opiskelijan matemaattisten menetelmien monipuolista käyttämistä ja kykyä ratkaista erilaisia päättely- ja laskutehtäviä.

Jatko-opintoihin valmentavien matematiikan opintojen osaamisen arviointitaulukko

Muuta tietoa Jatko-opintovalmiuksia tukevat opinnot vaativat pakollisten opintojen osaamistavoitteiden hyvää hallintaa.