Pakolliset osaamistavoitteet

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA SEKÄ SEN HYÖDYNTÄMINEN,
PAKOLLINEN (1 osp)

Pakollisten opintojen oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Tieto- ja viestintätekniikan perusosaaminen
Yleisimpien tieto- ja viestintätekniikan sovelluksien käyttäminen ja niiden käyttöön tarkoitettujen ohjeiden ja oppaiden hyödyntäminen Opiskelija tekee opettajan ohjauksella perusohjelmistojen, kuten tekstinkäsittely- taulukkolaskenta- ja esitysohjelmien harjoituksia rakennusalaan liittyvin teemoin.

Opiskelija tutustuu erilaisiin perusohjelmistojen oppaisiin ja ohjeisiin sekä käyttää niitä harjoitusten tukena.

Verkkoidentiteetin ja yksityisyyden suojaaminen Opiskelija luo verkkoidentiteetin ja arvioi siihen liittyviä riskejä ja suojautumismenetelmiä.
Tekijänoikeus-, tietoturva- ja tietosuojaohjeiden ja -määräysten mukaisesti toimiminen Opiskelija tutustuu tekijänoikeus-, tietoturva- ja tietosuojaohjeisiin ja määräyksiin ohjatusti. Opiskelija noudattaa verkonkäytön etikettiä.
Tiedostojen eri säilytys- ja lähetysmuotojen käyttäminen Opiskelija tallentaa, säilyttää ja lähettää tiedostoja sekä valitsee tarkoitukseen sopivia tiedostojen säilytys- ja lähetysmuotoja.
Oppimisen arviointi ja palaute Opettaja antaa tarvittavaa opetusta tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämisestä ohjaten opiskelijaa suoriutumaan osaamistavoitteista.

Opettaja ohjaa opiskelijaa oppimistehtävin rakennusalan teemoin tutustumaan tekstinkäsittely- taulukkolaskenta- ja esitysohjelmien ominaisuuksiin.

Opettaja ohjaa opiskelijaa tallentamaan, säilyttämään ja jakamaan tiedostoja sekä antaa jatkuvaa ohjausta ja palautetta edistymisestä.

Opettaja arvioi opiskelijan tieto- ja viestintätekniikan osaamista yhdessä opiskelijan kanssa.

Osaamisen arviointi Opettaja arvioi tieto- ja viestintätekniikan osaamista opiskelijan tekstinkäsittely- taulukkolaskenta- ja esitysohjelmilla tehdyistä tuotoksista.

OPH:n tutkinnon perusteiden tieto- ja viestintätekniikan sekä sen hyödyntämisen pakollisten opintojen osaamisen arviointitaulukko

Muuta tietoa Tieto- ja viestintätekniikan perusosaaminen (1 osp) integroidaan samanaikaisesti käytävään ammattitekniikan tunneilla tehtäviin harjoituksiin esim. materiaalimenekin osalta.