Pakolliset osaamistavoitteet

TYÖELÄMÄTAIDOT, PAKOLLISET (1 osp)

Oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Työelämätaidot 
Työpaikan hakeminen

Median käyttäminen työnhaussa

Opiskelija laatii työnhakuasiakirjat, työhakemuksen ja ansioluettelon. Hän selvittää median tarjoamia mahdollisuuksia työnhaussa. Hän perehtyy työnhaun käytäntöihin ja tutustuu työhaastattelutilanteeseen.
Työsopimusjärjestelmän, työsopimuksen ja työlainsäädännön sisällön tunteminen Opiskelija perehtyy rakennusalan keskeisiin työehtoihin, työehtosopimukseen ja työsopimuksen sisältöön.
Työpaikan toimintaan ja työtehtäviin perehtyminen. Opiskelija toimii osana työyhteisöä vuorovaikutuksessa erilaisten ihmisten kanssa. Hän esittelee oman työssäoppimispaikkansa työtapoja ja tehtäviä huomioiden työturvallisuusohjeet, sovitut toimintatavat ja työaikasäännöt.
Työyhteisössä toimiminen Työpaikan toimintaan ja työpaikassa työskentelyyn perehdyttäminen tapahtuu työssäoppimisen yhteydessä sekä työpaikkavierailuilla. Opiskelija kertaa ja soveltaa työpaikalla työturvallisuuskoulutuksen aiheita.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijaa perehtymään työnhaun käytäntöihin ja arvioi yhdessä opiskelijan kanssa työnhakuharjoitusten ja työnhaun asiakirjojen tavoitteiden toteutumista.

Opettaja arvioi opiskelijan työelämätaitoja yhdessä opiskelijan kanssa.

Osaamisen arviointi Opettaja arvioi opiskelijan työelämätaitoja työnhakuharjoitusten, työnhaun asiakirjojen, työlainsäädännön tuntemuksen ja työpaikassa toimimisen perusteella.

Opettaja arvioi opiskelijan tuntemusta työehtosopimuksen oikeuksista ja velvoitteista sekä työlainsäädännöstä.

OPH ePerusteet Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen arviointi

Muuta tietoa