Pakolliset osaamistavoitteet

YRITTÄJYYS JA YRITYSTOIMINTA, PAKOLLISET (1 osp)

Yrittäjyyden ja yritystoiminnan pakollisten opintojen oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Yrittäjyys ja yritystoiminta
Yrittäjäksi ryhtymisen mahdollisuuksien arvioiminen Opiskelija arvioi omaa osaamistaan, vahvuuksiaan ja mahdollisuuksiaan ryhtyä rakennusalan yrittäjäksi.
Oman osaamisensa ja omien vahvuuksiensa tunnistaminen ja arvioiminen Opiskelija selvittää ja ideoi yritystoimintaansa liittyviä mahdollisuuksia, yritysmuotoja, keskeisiä palveluja tai tuotteita.
Oman liikeidean ja sen kehittämismahdollisuuksien ideoiminen Opiskelija perustaa pienryhmässä virtuaaliyrityksen oppien yrityksen perustamisen rutiinit.
Rakennusalan ammatillisten verkostojen selvittäminen

Kannattavan liiketoiminnan periaatteiden tunnistaminen

Opiskelija ideoi yritykselle yksin tai työryhmässä liikeidean, laatii liiketoimintasuunnitelman ja markkinointimateriaalin sekä selvittää mahdolliset riskit, rahoituslähteet, tuotot ja kustannukset. Opiskelija esittelee yksin tai työryhmässä työn tuloksen.
Oman yrittäjyyden ja yritystoiminnan merkityksen arvioiminen omalle hyvinvoinnilleen ja Suomen kansantaloudelle Opiskelija oppii jäsentämään rakentamisen osa-alueet sekä tuntemaan alan toimintaympäristöt ja ammatilliset verkostot, tunnistamaan kannattavan liiketoiminnan periaatteet ja arvioimaan oman yrittäjyyden ja yritystoiminnan merkitystä omalle hyvinvoinnilleen ja Suomen kansantaloudelle.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Arviointi tapahtuu työryhmän laatiman virtuaaliyrityksen esittelyn ja suoritetun harjoitustyön perusteella. Oppilas osoittaa tällä tavalla halunsa laadukkaaseen, tulokselliseen ja kannattavaan toimintaan.

Oppimisessa arvioidaan erityisesti opiskelijan innovatiivisuutta ja kykyä kollektiiviseen tiimityöhön ja ennen kaikkea vastuullisuutta, palveluhenkisyyttä, tehokkuutta, tuottavuutta ja oma-aloitteellisuutta.

Osaamisen arviointi Opettaja arvioi opiskelijan yrittäjämäistä ajattelu- ja toimintatapaa organisaatiossa harjoituksena laaditun yritysesittelyn ja oppimistehtävien perusteella.

OPH ePerusteet Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen arviointi

Muuta tietoa Yrittäjyys ja yritystoiminnan perusosaaminen (1osp) voidaan opiskella 1. vuonna leiriopetuksena osittain integroiden äidinkielen opintojen kanssa.