Valinnaiset osaamistavoiteet

Ohjaus ja oppimisen arviointiOpettaja ohjaa opiskelijaa lähiopetustunneilla, liikuntasalilla, kuntosalilla ja lähiliikuntapaikoissa.

TYÖKYVYN YLLÄPITÄMINEN, LIIKUNTA JA TERVEYSTIETO, VALINNAISET (3 osp)

Työkyvyn ylläpitämisen, liikunnan ja terveystiedon valinnaisten opintojen oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Pallopelit (1 osp)
Pallopelien pelaaminen

Ryhmän toiminnan edistäminen

Opiskelija harjoittelee monipuolisesti eri pallopelejä ja niissä tarvittavia perustaitoja, kuten syöttämistä, vastaanottamista, kuljettamista ja pelitaktiikkaa.

Opiskelija kehittää lajinomaisia fyysisiä ominaisuuksia (nopeus, ketteryys, tasapaino, liikkuvuus jne.) yhdessä tehtävillä kuntoharjoituksilla.

Opiskelija toimii ryhmässä itsenäisesti ja pyrkii edistämään oppituntia rakentavalla ja muut huomioivalla tavalla.

Voimaa ja kuntoa (1 osp)
Voima- ja kunto-ominaisuuksien kehittäminen ja harjoitusohjelman noudattaminen

Liikkuvuuden parantaminen ja säännölliseen kehonhuoltoon oppiminen

Opiskelija perehtyy voimaharjoittelun perusteisiin teoriassa ja käytännössä.

Opiskelija harjoittelee perusliikemalleja mm. levytangolla, kahvakuulalla, kuntopallolla, oman kehon painolla ja laitteilla.

Opiskelija osallistuu oman harjoitusohjelman tekemiseen ja noudattaa sitä itsenäisesti.

Opiskelija seuraa omaa harjoitteluaan ja kehittymistään jakson aikana alku- ja lopputestien avulla.

Opiskelija omaksuu lämmittelytapoja, jotka valmistavat kehoa harjoitteluun, parantavat liikkuvuutta ja ehkäisevät loukkaantumisia ja rasitusvammoja.

Kiipeily ja kamppailu (1 osp)
Kiipeilyn (boulder) perusteiden oppiminen

Kamppailu-urheilun perustaitojen oppiminen

Opiskelija oppii kiipeilyn tekniset perusteet huomioiden oman ja muiden kiipeilijöiden turvallisuuden.

Opiskelija lämmittelee ja tekee liikkuvuusharjoitteita ennen kiipeilyä ja ymmärtää niiden merkityksen loukkaantumisten ennaltaehkäisyn ja kiipeilytekniikan kannalta.

Opiskelija harjoittelee kamppailun perustaitoja, joita ovat mm. pysty- ja mattopaini, lyönnit ja potkut, väistöt ja torjunnat.

Opiskelija osoittaa kunnioitusta vastustajaa kohtaan ja huolehtii henkilökohtaisesta hygieniastaan erityisen huolellisesti.

Osaamisen arviointi Liikunnan arvioinnissa painottuvat seuraavat asiat:

  • Opiskelijan asenne liikuntaa kohtaan
  • Opiskelijan halu oppia liikuntataitoja
  • Opiskelijan asenne muita oppilaita kohtaan
  • Oppitunnin omatoiminen edistäminen ja yhteistyö muiden opiskelijoiden ja opettajan välillä
  • Aikataulujen noudattaminen
  • Lajinmukainen varustautuminen liikuntatunneille

OPH ePerusteet Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen arviointi

Muuta tietoa
Liikunnan opiskelu toteutetaan kaksi oppituntia kerrallaan. Välituntia ei pidetä. Tunneista varataan riittävä aika peseytymiseen, vaatteiden vaihtoon sekä suorituspaikkojen väliseen liikkumiseen.

Opiskelijan tulee pukeutua asiallisesti sää huomioiden myös ulkona tapahtuville liikuntatunneille.

Pallopelit (1 osp) suoritetaan ensimmäisenä opiskeluvuonna Perustustyöt -tutkinnon osan yhteydessä.

Voimaa ja kuntoa (1 osp) ja Kiipeily ja kamppailu (1 osp) suoritetaan toisena opiskeluvuonna Runkovaiheen työt -tutkinnon osan yhteydessä.