Valinnaiset osaamistavoitteet

YMPÄRISTÖOSAAMINEN, VALINNAINEN (2 osp)

Ympäristöosaamisen valinnaisten opintojen oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Ympäristöosaaminen (2 osp)
Ympäristölainsäädännön mukaan toimiminen ja laadukkaasti kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti työskenteleminen Opiskelija toimii rakentamisessa kestävän kehityksen mukaisesti ja työsalissa panostaa laadukkaaseen työskentelyyn.
Rakentamisen keskeisten tuotteiden elinkaaren tunteminen Opiskelija harjoittelee tunnistamaan rakennusmateriaaleja, tuntemaan niiden elinkaaren ja valitsemaan vähemmän luontoa rasittavia materiaaleja.
Ilmastonmuutokseen vaikuttaminen työ- ja toimintatapavalinnoilla Opiskelija huomioi ilmastomuutoksen omassa työskentelyssä niin työsalissa, työmaalla kuin vapaa-ajallakin.
Energia- ja materiaalitehokkuuden ja jätteiden synnyn ehkäiseminen Opiskelija suunnittelee työnsä työsalissa ja työmaalla niin, että materiaalin hukkaprosentti on mahdollisimman pieni.
Ympäristövaikutusten huomioiminen omassa toiminnassaan päästöjen osalta Opiskelija perehtyy ympäristövaikutteisten aineiden, kuten liuottimien, oikeanlaiseen hävittämiseen.

Opiskelijan osallistuu ohjatusti vierailukäynnille esimerkiksi jätevedenpuhdistamoon.

Jätteiden lajittelu ja kierrätys tunteminen Opiskelija lajittelee ja kierrättää rakennusmateriaaleja rakentaessaan koulussa ja työmaalla.

Opiskelijan osallistuu ohjatusti vierailukäynnille esimerkiksi sortti-asemalle.

Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa tutustumaan ympäristöosaamiseen.

Opettaja ohjaa opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan.

Opettaja antaa jatkuvaa ohjausta ja palautetta edistymisestä tavoitteiden saavuttamisesta.

Opettaja arvioi opiskelijan kestävän kehityksen mukaista toimintaa työsalissa.

Osaamisen arviointi Opettaja arvioi opiskelijan tekemät ympäristöosaamiseen liittyvät oppimistehtävät ja raportit.

OPH:n tutkinnon perusteiden Kulttuurien tuntemuksen arviointitaulukko

Muuta tietoa Ympäristöosaaminen (2 osp) opiskellaan 1. vuonna Runkovaiheen työt -tutkinnon osan ohessa.

Ympäristöosaaminen integroidaan samanaikaisesti käytävään ammattitekniikan tunneilla tehtäviin harjoituksiin esimerkiksi rakennusmateriaalin kierrätysteeman ja materiaalitehokkuuden osalta.