Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Aikataulutus- ja työmenekit

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Työmenekkien ja määrien laskemisen ymmärtäminen Opiskelija perehtyy Ratu-kortistoon sekä yleisimpiin aikatauluohjelmiin.
Työvaiheaikataulujen laatimisen perusteiden ymmärtäminen Opiskelija laskee määrä- ja työmenekkejä sekä laatii työvaiheaikataulun ja seuraa laadittuja aikatauluja.
Aikataulujen seurannan ja korjaavien toimenpiteiden menetelmien tunteminen Opiskelija dokumentoi tekemänsä harjoitustyöt sekä työssäoppimisensa.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa työvaiheaikataulun laadinnassa ja laadittujen aikataulujen seurannassa.

Opiskelija saa edistymisestään jatkuvaa palautetta opettajalta ja muilta ryhmän jäseniltä. Työmaalla toteutuneista töistä annetaan palautetta työpaikkaohjaajan sekä opettajan toimesta.

Opettaja ohjaa opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan ja arvioimaan oppimisprosessiaan.

Opiskelija arvioi oppimisprosessiaan ja tavoitteiden toteutumista yhdessä opettajan ja muun ryhmän kanssa.

Muuta tietoa ”Ratu-kortisto”, aikatauluohjelmat