Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Asiakaspalvelu

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Asiakaspalvelutilanteen hallinta Opiskelija harjoittelee asiakaspalvelutilanteita eri ympäristöissä, kuten työsalissa tai työmaalla.
Asiakkaan tarpeiden tunnistaminen sekä tarpeita vastaavien ratkaisujen myyminen kannattavasti

Asiakaspalvelutilanteessa tarvittavan tietotekniikan tuntemus

Opiskelija kartoittaa asiakkaan tarpeet ja harjoittelee kannattavaa myyntiä halliten asiakaspalvelussa tarvittavan tietotekniikan.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa erilaisissa asiakastehtävissä opiskelijaa toimimaan asiakaspalvelussa sekä dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan ja arvioimaan oppimisprosessiaan.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Arvioitava harjoitustehtävä on asiakaspalvelutilanteen hallinta. Opiskelijan osallistuu saamansa palautteen dokumentaation purkuun yhteisessä palaverissa jossa arvioidaan myös mahdolliset korjaavat toimenpiteet.

Työmaalla toteutuneista töistä annetaan palautetta työpaikkaohjaajan sekä opettajan toimesta.

Muuta tietoa