Tutkinnon osan arviointi

IKKUNA- JA OVITÖIDEN OSAAMISEN ARVIOINTI

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit Osaamisen arviointitaulukko
Ammattiosaamisen näyttö Näyttöä varten laaditaan näyttötyösuunnitelma, toteutetaan suunniteltu ikkunan- ja/tai oven asennus ja laaditaan siitä työselostus.

Näyttöihin liittyviä sisältöjä ovat työmaalla tehtävät ikkuna- ja oviasennustyöt, sekä siihen liittyvät aloitus- ja lopetustyöt.

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa tekemällä ovi- ja ikkunatöitä rakennustyömaalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä.
Muuta tietoa Mahdollisuuksien mukaan vieraillaan ovi- ja ikkunatehtaalla.