Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Talotekniikka

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
LVIS-suunnitelmien merkintöjen tunteminen Opiskelija lukee LVIS-suunnitelmia.

Opiskelija perehtyy talotekniikkatöiden laatuvaatimuksiin ja työturvallisuusmääräyksiin.

Rakennukseen liittyvien LVIS-varauksien ja suojaputkituksien asentaminen Opiskelija tekee talotekniikkatöihin liittyvät harjoitustyöt työsalissa sekä työmaalla annettujen ohjeiden mukaan joko yksin tai työryhmän jäsenenä.
Yksinkertaisten viemärilinjojen, vesijohtolinjojen ja sähkötöihin liittyvien kaapelointien asentaminen tarkastettavaksi Opiskelija dokumentoi tekemänsä harjoitustyöt sekä työssäoppimisensa.

Opiskelija osallistuu järjestettyihin työmaa- ja messukäynteihin sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden esitelmiin ja koulutuksiin.

Laadun ja dokumentoinnin merkityksen ymmärtäminen Työsalissa tai työmaalla tehtäviä töitä on viemärin, vesijohdon ja kaapeloinnin asentaminen suunnitelmien mukaan maapohjaan tai rakenteisiin.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan ja arvioimaan oppimisprosessiaan.

Opettaja ohjaa ja arvioi yhdessä opiskelijan ja muun ryhmän kanssa viemärin, vesijohdon ja kaapeloinnin asentamista suunnitelmien mukaan maapohjaan tai rakenteisiin.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta sekä työn turvallisesta ja laadullisesta toteutuksesta.

Työmaalla toteutuneista töistä annetaan palautetta työpaikkaohjaajan sekä opettajan toimesta.

Muuta tietoa LVIS-suunnitelmat