8.2 Rakennusalan perustutkinnon terveydentilavaatimukset