8.3 Paikallisesti tarjottavien tutkinnon osien arviointitaulukot