6.1 Ammatillisia tutkinnon osia

Vapaasti valittaviin opintoihin voi kuulua ammatillinen tutkinnon osa omasta tai jonkin muun alan ammatillisesta perustutkinnosta, ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta.