3.3.3 Urheilijapolku

Urheilijapolku

Urheilijapolku tarjoaa huipulle tähtääville säännöllisesti harjoitteleville nuorille mahdollisuuden osallistua Pääkaupunkiseudun urheiluakatemian piirissä olevien lajien harjoitusryhmiin. Stadin ammattiopisto on jäsenenä Pääkaupunkiseudun urheiluakatemiassa eli Urheassa. Urheilijapolulle hyväksytään opiskelijat Urhean oppilaitosten yhteisen kriteeristön perusteella. Urheilijapolulle haluavan tulee täyttää yhteishaun yhteydessä hakulomake, joka lähetetään lajiliitoille pisteytystä varten. Pisteitä annetaan maajoukkue-, SM- ja tietyistä sarjatasoista.

Urheiluvalmentautuminen Stadin ammattiopistossa

 

Stadin ammattiopistolla on Opetushallituksen myöntämä erityinen koulutustehtävä järjestää aktiivisesti urheileville nuorille mahdollisuus suorittaa ammatillinen perustutkinto joustavasti urheilu-uran rinnalla. Urheiluvalmentautuminen Opiskelijan työjärjestykseen sisältyy mahdollisuus urheiluvalmentautumiseen joka on integroitu yhtenäiseksi kokonaisuudeksi urheilijan muun harjoittelun kanssa. Valmennustoiminta pyritään järjestämään niin, ettei se ole ajallisesti samaan aikaan muun opiskelun kanssa. Jollei tämä ole mahdollista, niin urheilija osallistuu ensisijaisesti sovituille urheiluvalmennustunneille. Stadin ammattiopiston vastuuhenkilönä toimii urheiluvalmennuskoordinaattori, jolle on resursoitu riittävä aika toiminnan toteuttamiseen. Koordinaattori tekee tiivistä yhteistyötä eri tutkintojen opinto-ohjaajien kanssa.

Ammatillisten ja muiden pakollisten yhteisten tutkinnon osien suorittamiseen mahdollistamme joustavia yksilöllisiä suorittamistapoja mm. laajennettua työssäoppimista sekä verkko- ja etäopiskelua.

Tavoitteet

Urheiluvalmentautumisen tavoitteena on tukea nuoren urheilijan kasvua yksilölliset erityistarpeet huomioiden. Erityistä huomiota kiinnitetään opiskelun (mukaan lukien työssäoppiminen) ja urheilu-uran yhteensovittamiseen sekä kokonaiskuormitukseen.

Stadin ammattiopiston valmentajat, opinto-ohjaajat ja urheiluvalmennuskoordinaattori tekevät tiiviisti yhteistyötä urheilevan opiskelijan ja hänen lähipiirinsä kanssa. Valmennustoiminta on suunniteltu osaksi urheilijan kokonaisharjoittelua ja toteutetaan yhteistyössä Pääkaupunkiseudun urheiluakatemian ja muiden valmennusta järjestävien tahojen kanssa. Toiminnan koordinoinnista ja arvioinnista vastaa Stadin ammattiopiston urheiluvalmennuskoordinaattori. Oppilaitoksen valmennustoiminta noudattaa Suomen Olympiakomitean huippu-urheiluyksikön ja lajiliittojen linjauksia.

Valinta urheiluvalmennukseen tapahtuu kansallisesti hyväksytyn hakumenettelyn kautta. Urheiluvalmentautumisen tutkinnon osista vastaavat koulutetut ja ammattitaitoiset valmentajat sekä muut erityisalojen koulutetut osaajat.

 

Urheiluvalmentautuminen ja ammatillinen perustutkinto

 

Opiskeleva urheilija voi urheiluvalmentautumisella korvata tutkinnon perusteiden mukaisesti seuraavat opinnot:

 

Yhteisiin tutkinnon osiin (10 osp)

 

  • Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen
  • àTyökyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto, valinnainen 3 osp (Urheiluvalmentautuminen 1)
  • Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen, yhteensä 7 ospàUrheiluvalmentautuminen 3, 3 osp
  • àUrheiluvalmentautuminen 2, 4 osp

Vapaasti valittaviin tutkinnon osiin (10 osp)

  • Urheiluvalmentautuminen 4, 5 osp
  • Urheiluvalmentautuminen 5, 5 osp

 

Ammatillisiin tutkinnon osiin (5-15 osp)

  • Urheiluvalmentautuminen 6, 5 osp
  • Urheiluvalmentautuminen 7, 5 osp
  • Urheiluvalmentautuminen 8, 5 osp

 

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi