4.1.1 Sähkö- ja automaatiotekniikan perusosaaminen 45 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Sähkö ja automaatiotekniikan perusosaaminen

Tutkinnon osassa opitaan sähkötekniikan perusteet, asennustekniikan ja elektroniikan perusteet sekä sähkötekniikan komponentit ja niiden käyttäminen. Lisäksi opitaan työn turvallisen tekemisen menetelmät ja tiedot, miten tehdään työtä asiakaslähtöisesti sekä kestävää kehitystä tukeva työskentely ja oikeaoppinen työkalujen käyttö.

Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset:

Kirijakso Opiskelijan aloittaessa tutkinnon osan suorittamisen kesken lukuvuotta tulee opiskelijan ensin suorittaa kirijakso, jonka aikana opiskelija hankkii välttämättömät muun ryhmän jo osaamat perustaidot.
Tutkinnon osan sijoittuminen Ajoituskaavio

1.vuosi

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tämä tutkinnon osa toteutetaan neljässä jaksossa ensimmäisen vuoden aikana oppilaitoksessa. Tutkinnon osan opinnot toteutetaan lähiopetustunneilla oppilaitoksen tiloissa, pääsääntöisesti luokkahuoneissa ja työsaleissa.
Vaihtoehtoiset suoritustavat
Katso kohta osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen.
Tutkinnon osia voidaan suorittaa myös soveltuvin osin työssäoppimalla.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
Toinen kotimainen kieli, ruotsi, englannin kieli, liikunta, matematiikka ja fysiikka (15 osp)
Muuta tietoa
Työelämän edellyttämiä kortteja: työturvallisuus-, tulityökortti jne. suoritetaan soveltuvin osin 1. vuotena
Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Elinikäisen oppimisen avaintaidot

Korostetaan elinikäisen oppimisen merkitystä ja oppimisen taitoja.  Opiskelija osaa etsiä työssään tarvitsemaa tietoa sekä suunnitella oman työnsä. Opiskelija osaa toimia ryhmän jäsenenä. Opiskelija noudattaa annettuja ohjeita ja aikatauluja. Opiskelija noudattaa annettuja työturvallisuusohjeita sekä ymmärtää niiden merkityksen.

Yrittäjyys
Sisältyy opintoihin

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi