Tutkinnon osan arviointi

Sähkö- ja automaatiotekniikan perusosaamisen osaamisen arviointi

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit OPH:n tutkinnon perusteiden osaamisen arviointitaulukko
Ammattiosaamisen näyttö Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma

Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tekemällä sähkö- ja automaatiotekniikan perusasennustöitä siinä laajuudessa, että osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksia.

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Opiskelijan aiemmin muualla hankkima osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan AHOT- menettelyn avulla.
Muuta tietoa