Valinnaiset osaamistavoitteet

TAIDE JA KULTTUURI, VALINNAINEN (2 osp)

Taide ja kulttuurin valinnaisten opintojen oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Taide ja kulttuuri (2 osp)
Taiteen ja kulttuurin hyödyntäminen Opiskelija hakee tietoa erilaisista taide- ja kulttuuritapahtumista sekä tutustuu eri taiteen aloihin. Opiskelija osallistuu vierailun suunnitteluun ja vierailulle. Hän osallistuu ryhmäkeskusteluun tai laatii raportin.

Opiskelija osallistuu oppilaitoksen esteettisen ilmeen ja kulttuurin kehittämiseen esimerkiksi esiintymällä, esittelemällä omia taidetöitään tai osallistumalla tapahtuman järjestämiseen.

Oman taideprojektin toteuttaminen Opiskelija kokeilee itselleen uusia taiteen tekemisen muotoja tai syventää aiempaa osaamistaan. Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa oman taiteellisen projektin valitsemallaan tekniikalla. Opiskelija arvioi ja kehittää työskentelyprosessiaan ja tuotostaan.
Suunnitteluprosessin toteuttaminen Opiskelija pohtii ja arvioi ympäristön estetiikan ja muotoilun merkitystä laboratorioalalla. Opiskelija suunnittelee ja kehittää työskentely-ympäristöään tai toteuttaa laboratorioalalle sopivan tuotteen tai palvelun.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijaa hakemaan tietoa ja pohtimaan taiteen ja kulttuurin teemoja.

Opettaja ohjaa opiskelijaa erilaisten portfolioon koottavien oppimistehtävien avulla osoittamaan oppimistaan keskustellen, kirjallisesti, haastatellen tai taiteellisen ilmaisun keinoin.

Opettaja antaa jatkuvaa ohjausta ja palautetta ja ohjaa opiskelijaa itsearviointiin ja vertaisarviointiin sekä prosessin että tuotoksen osalta.

Osaamisen arviointi Opettaja arvioi opiskelijan osaamisen portfolioon koottujen töiden ja niiden esittelemisen perusteella.

Arvioinnissa kiinnitetään huomiota opiskelijan aktiivisuuteen ryhmässä ja ryhmän toimintaan osallistumiseen.

OPH:n tutkinnon perusteiden arviointitaulukko

Muuta tietoa