Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA ON YKSI TYÖELÄMÄLÄHTÖINEN TOIMINTAKOKONAISUUS

Sähköasennukset ja verkot

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt

Sähkön tuotanto ja siirto Opiskelija käyttää erilaisia medioita selvittääkseen, kuinka sähkön tuotanto toteutetaan ja mitä eri voimalaitostyyppejä on käytössä. Työssään hän selvittää sähkönjakelun periaatteet ja eri siirto- ja jakelujännitteet sekä sähkön siirto- ja jakeluverkoissa käytettävät pääkomponentit voimalaitokselta kuluttajalle. Hän laatii sähköpiirustuksia ja sähköselityksiä sekä asennus- ja käyttöohjeita.
Pienjänniteverkostoasennustyöt (<1kV) Opiskelija tekee pienverkostoasennustöitä, pienjänniteilmajohtoverkon rakenteita ja asentaa maakaapelin.
Dokumentointi Opiskelija lukee asemapiirustusta tai maakaapelikarttaa ja tekee tarvittavat muutokset, sekä merkitsee asennusreitit standardin vaatimusten mukaisesti ja tekee tarvittavat kaapelimerkinnät
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijaa piirustus- ja suunnittelutehtävissä ja harjoitustöissä. Opettaja varmistaa, että tehtäviä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä.
Muuta tietoa