Tutkinnonosan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA JAKAUTUU KAHTEEN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEEN TOIMINTAKOKONAISUUTEEN:

Sähköasennustekniset työt

Työelämän toimintakokonaisuus Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Kiinteistöjen sähköasennustyöt Opiskelija tekee kiinteistöihin liittyviä valaisin- ja pistorasia-asennustöitä, asentaen myös ryhmä- ja pääkeskuksen.
Tarkastusmittaukset
Sähköturvallisuusmääräykset
Asennuspiirustukset
Hän tekee asennuksensa käyttöönottotarkastuksen sähköturvallisuusmääräysten mukaisesti ja laatii asennuksestaan asennuspiirustukset keskuspiirustuksineen ja piirikaavioineen, sekä korjaa asennuksissa olevia vikoja ja tekee asennuksiin muutostöitä, sekä tekee muutokset asennuspiirustuksiin.
Yrittäjyys Opiskelija tekee sähköasennusalan yrittäjyyteen liittyviä tehtäviä
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijaa piirustus- ja suunnittelutehtävissä ja harjoitustöissä. Opettaja varmistaa, että tehtäviä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä.
Muuta tietoa

Teollisuuden kokoonpanotyöt

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Moottoriohjausten asennus ja muutostyöt Opiskelija tekee teollisuuden kokoonpanotöitä, käyttäen oikeita komponentteja ja asennus¬joh¬timia.
Johdotus

Piirikaaviot

Työssään hän mitoittaa, kuorii ja asentaa keskukseen liittyvät johtimet, tekee asennustöitä taloudellisuuden ja asiakaspalvelun periaatteita noudattaen, suunnittelee pää- ja ohjausvirtakaavion 1-nopeus-, 2-nopeus-, suunnanvaihto-, Y/D-, pehmo- ja taajuusmuuttajakäyttöiseen moottoriin.
Ohjelmoitava logiikka

Kytkimien asennus ja huoltotyöt

Hän käyttää asennuksissa ohjelmoitavaa logiikkaa, käyttää ja kytkee raja- ja lähestymiskytkimiä, tekee moottorien mekaaniseen asennukseen ja huoltoon, sekä tekee ylikuormitus- ja oikosulkusuojaukseen liittyviä ja kolmivaihesähkötekniikkaan liittyviä töitä.
Hydrauliikka- ja pneumatiikka-asennukset Opiskelija tekee teollisuuden hydrauliikka- ja pneumatiikkatöitä.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijaa piirustus- ja suunnittelutehtävissä ja harjoitustöissä. Opettaja varmistaa, että tehtäviä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä.
Muuta tietoa