Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSASSA ON YKSI TYÖELÄMÄLÄHTÖINEN TOIMINTAKOKONAISUUS

Prosessiautomaatio

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Prosessiautomaatiotyöskentely Opiskelija käyttää erilaisia medioita selvittääkseen, kuinka prosessiautomaatio voidaan toteuttaa. Opiskelija tekee teollisuuden prosessitöitä yksin ja ryhmässä.
Mittaus- ja säätötyöskentely Työssään hän selvittää prosessiautomaation periaatteet ja eri kenttälaite- ja anturitekniikat, sekä palvelin- ja tiedonsiirtoväylissä käytettävät pääkomponentit. Hän laatii prosessikaavioita ja laatii PID ohjauksia, sekä asennus-, huolto ja käyttöohjeita.
Projektityöskentely Opiskelija tekee projektissa asennustöitä, prosessiautomaation verkkorakenteita ja asentaa kaapelointeja.
Huolto ja kunnossapitotyöt Opiskelija tekee ennakoivan huollon töitä
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijaa piirustus- ja suunnittelutehtävissä ja harjoitustöissä. Opettaja varmistaa, että tehtäviä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä.
Muuta tietoa Opettaja ohjaa opiskelijaa piirustus- ja suunnittelutehtävissä ja harjoitustöissä. Opettaja varmistaa, että tehtäviä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä.