Tutkinnon osan arviointi

Prosessiautomaatio OSAAMISEN ARVIOINTIN ARVIOINTI

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit Arviointitaulukko
Ammattiosaamisen näyttö Opiskelija osoittaa osaamisensa tekemällä asennustöitä teollisuudessa tai osoittamalla muussa mahdollisimman hyvin edellä mainittuja oloja vastaavassa paikassa prosessiteollisuuden keskeisistä osaamisista.

Työpaikalla tulee olla työelämää vastaavat olosuhteet. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti opetussuunnitelmassa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä.

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen AHOT-menettely