Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA JAKAUTUU NELJÄÄN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEEN TOIMINTAKOKONAISUUTEEN:

Virtapiirin rakentaminen

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Ompelukoneen käyttö Opiskelija perehtyy eri ompelukonetyyppeihin. Hän osaa nimetä koneen osat, langoittaa koneen ja tehdä tärkeimmät säädöt. Hän osaa myös ratkaista ompelukoneessa ilmenevät tyypillisimmät viat.
Sähköisten virtapiirien lainalaisuudet Opiskelija perehtyy tasavirtapiirien sähköisiin perussuureisiin ja lakeihin. Hän laskee yksinkertaisia peruslaskuja.
Sähköisten perussuureiden mittaaminen Opiskelija mittaa kytkennästä virtoja, jännitteitä ja hahmottaa virtapiirin olemuksen. Hän oppii arvioimaan saamiensa mittaustulosten oikeellisuuden.
Sähköisesti sekä teknisesti laadukkaiden kytkentöjen rakentaminen Opiskelija rakentaa työohjeiden ja piirikaavioiden mukaan sähkölaitteen tai -laitteiston ja testaa valmiin laitteen. Hän käyttää erilaisia sähköisiä liitostapoja kuten erilaisten liittimien käyttö ja juottaminen. Hän käyttää oikeaoppisesti ja turvallisesti erilaisia työkaluja kuten akkuporakone, sivuleikkuri ja kuorintatyökalu. Opiskelija osaa työskennellä turvallisesti ja saavuttaa rutiinin työkalujen käytössä.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opiskelijaa ohjataan läpi opintokokonaisuuden ja annetaan palautetta sekä yksilöllistä tukea edistymisen eri vaiheissa.

Itsearviointi ja vertaisarviointi

Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa ratkaisemaan sekä mittaamaan sähköisiä perussuureita sekä tasa- että vaihtovirtapiireistä. Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opettaja ohjaa opiskelijaa käyttämään tarvittavia mittalaitteita ja työvälineitä sähköisten piirien rakentamiseen. Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä.

Muuta tietoa

Asennustekniset työt

Sähköteknisten asennuksien tekeminen Opiskelija ymmärtää oikean liitostekniikan tärkeyden. Hän tekee asennuksen piirikaavion ohjeiden mukaan. Hän toimii annettujen ohjeiden mukaan. Opiskelija valitsee oikeat työvälineet ja materiaalit kuhunkin työtehtävään.
Mekaaniset asennukset Opiskelija tekee sähkötekniikkaan liittyviä mekaanisia asennuksia. Opiskelija valitsee ja käyttää sopivia mekaanisia kiinnitystarvikkeita kuten ruuvit, niitit, liimat ja naulat. Hän toimii annettujen ohjeiden mukaan. Opiskelija valitsee oikeat työvälineet.
Asiakaslähtöisyys Opiskelija käyttää materiaaleja järkevästi ja oikeaoppisesti. Opiskelija tekee laadukkaita asennuksia.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opiskelijaa ohjataan läpi opintokokonaisuuden ja annetaan palautetta sekä yksilöllistä tukea edistymisen eri vaiheissa.

Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa ratkaisemaan sekä mittaamaan sähköisiä perussuureita sekä tasa- että vaihtovirtapiireistä. Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opettaja ohjaa opiskelijata käyttämään tarvittavia mittalaitteita ja työvälineitä sähköisten piirien rakentamiseen. Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä.

Muuta tietoa

Sähkölaitteet

Vaihtosähköpiirit Opiskelija perehtyy vaihtovirtapiirien sähköisiin suureisiin ja lakeihin. Hän laskee yksinkertaisia peruslaskuja.
Sähkölaitteet Opiskelija ymmärtää sähkö-, ja elektroniikkalaitteiden toiminnan, osaa lukea ja tulkita manuaaleja. Opiskelija tekee turvallisesti sähkön perusmittaukset ja ymmärtää mittaukset osana ammattitaitoa. Opiskelija hallitsee vianhaun ja korjauksen.
Tietotekniikka Opiskelija ymmärtää tietotekniikan perusasiat ja pystyy hyödyntämään tietokonetta erilaisia ohjelmia käyttäen.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opiskelijaa ohjataan läpi opintokokonaisuuden ja annetaan palautetta, sekä yksilöllistä tukea edistymisen eri vaiheissa.

Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa ratkaisemaan sekä mittaamaan sähköisiä perussuureita sekä tasa- että vaihtovirtapiireistä. Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opettaja ohjaa opiskelijaa käyttämään tarvittavia mittalaitteita ja työvälineitä sähköisten piirien rakentamiseen. Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä.

Muuta tietoa

Työelämäprojekti

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Korttikoulutukset Opiskelija suorittaa työturvallisuus-, sähkötyöturvallisuus-,
tulityökortit ja EA1-kurssia vastaavan koulutuksen.
Dokumenttien lukutaito Opiskelija lukee ja tulkitsee sähköalan dokumentteja ja laatii yksinkertaisia piirikaavioita.
Projektissa työskentely Opiskelijat muodostavat projektiryhmän, joka vastaa tyypillistä alan yrityksien projektiryhmää. Opiskelijat toteuttavat ryhmässä kokonaisen sähköalan projektin alusta loppuun. Projektin aihe valitaan ryhmän tulevan suuntautumisen mukaan.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opiskelijaa ohjataan läpi opintokokonaisuuden ja annetaan palautetta, sekä yksilöllistä tukea edistymisen eri vaiheissa.

Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa ratkaisemaan sekä mittaamaan sähköisiä perussuureita sekä tasa- että vaihtovirtapiireistä. Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opettaja ohjaa opiskelijaa käyttämään tarvittavia mittalaitteita ja työvälineitä sähköisten piirien rakentamiseen. Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä.

Muuta tietoa