Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA ON YKSI TYÖELÄMÄLÄHTÖINEN TOIMINTAKOKONAISUUS:

Sähkö- ja energiatekniikka

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Valaistusasennukset Opiskelija tekee laajoja sähköasennustöitä eri asennusmenetelmin, asentaen valaisimia huomioiden niiden asennuspaikan ja kotelointiluokan, sekä asentaa valaistuksen ohjaukseen tarkoitetut komponentit.
Lämmitysasennukset Opiskelija tekee sähköasennustöitä asentaen eri asennusmenetelmin sähkölämmittimiä, sekä mitoittaa sähkölämmityksen tehontarpeen ja sopivan lämmitysratkaisun. Hän asentaa myös eri lämmitysmuodoille tarkoitetut lämmönsäätöjärjestelmät.
Keskusasennukset Opiskelija määrittelee laitteen tehon perusteella pienitehoisten laitteiden ryhmäjohdot ja suojalaitteet.

Hän tekee laiteasennuksille tyypilliset johtotiet ja asentaa johdot oikealla tavalla ja liittää johtimet jakokeskukseen sekä lisää keskuksen sisälle tarvittavat komponentit ja tekee keskuksien sisäisen johdotuksen kytkien johdot ja kaapelit keskukseen

Dokumentointi Opiskelija tekee keskusten komponenttien merkinnät asennuksia vastaaviksi ja tekee tarvittavat korjaukset piirustuksiin
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijaa piirustus- ja suunnittelutehtävissä ja harjoitustöissä. Opettaja varmistaa, että tehtäviä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä.
Muuta tietoa