Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSASSA ON YKSI TYÖELÄMÄLÄHTÖINEN TOIMINTAKOKONAISUUS:

Väylät ja kenttälaitteet

Työelämän toimintakokonaisuuden
oppimistavoitteet
Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Tietoverkon toiminta Opiskelija tai tutkinnon suorittaja testaa tietoverkon toiminnan tietokoneella verkkoympäristössä.
Kenttälaitteiden asentaminen ja testaus Opiskelija tai tutkinnon suorittaja asentaa ja testaa kenttälaitteet työympäristössä.
Kaapeleiden asentaminen Opiskelija tai tutkinnon suorittaja asentaa instrumentointi-, väylä- ja kommunikointikaapelit.
Viestialueet Opiskelija tai tutkinnon suorittaja testaa viestialueet.
Mittauksiin liittyvät yleisperiaatteet Opiskelija tai tutkinnon suorittaja selvittää mittauksiin liittyvät yleisperiaatteet.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijaa piirustus- ja suunnittelutehtävissä ja harjoitustöissä. Opettaja varmistaa, että tehtäviä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä.
Muuta tietoa