Tutkinnon osan arviointi

Väylät ja kenttälaitteet OSAAMISEN ARVIOINTI

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit Koulutuksen järjestäjän laatima osaamisen arviointitaulukko
Ammattiosaamisen näyttö Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tekemällä sähkö- tai automaatioasennustyöpaikassa tai teolliseen kokoonpanoon liittyvässä työpaikassa sähkö- ja automaatiotekniikan väylä- ja kenttälaiteasennuksia työssäoppimispaikan suuntautumisen mukaan.

Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti opetussuunnitelmassa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä.

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen AHOT-menettely
Muuta tietoa