Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSASSA ON YKSI TYÖELÄMÄLÄHTÖINEN TOIMINTAKOKONAISUUS:

Kiinteistöjen tietoverkot ja valvontalaitteet

Työelämän toimintakokonaisuuden
oppimistavoitteet
Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Yleiskaapelointityöt Opiskelija suunnittelee ja rakentaa kiinteistöjen tietoverkon uusimmalla käytössä olevalla menetelmällä, käyttäen myös kuituasennustekniikkaa.
Paloilmoitinjärjestelmäasennukset

Murtoilmaisujärjestelmäasennukset

Opiskelija suunnittelee ja asentaa paloilmoitinjärjestelmän ja murtoilmaisujärjestelmän.
Pientalon LVI- järjestelmäasennukset Opiskelija suunnittelee ja asentaa pientalon LVI-järjestelmän, siihen säätöjärjestelmän oikein komponentein
Dokumentointi Opiskelija toteuttaa asennukset annettujen dokumenttien mukaan ja merkitsee dokumentteihin asennuksessa toteutetut muutokset.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijaa piirustus- ja suunnittelutehtävissä ja harjoitustöissä. Opettaja varmistaa, että tehtäviä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä.
Muuta tietoa