Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSASSA ON YKSI TYÖELÄMÄLÄHTÖINEN TOIMINTAKOKONAISUUS:

Kiinteistöjen automaatio- ja tietojärjestelmät

Työelämän toimintakokonaisuuden
oppimistavoitteet
Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Säätötekniikan perusosaaminen Opiskelija suunnittelee ja rakentaa kiinteistöjen tietoverkon uusimmalla käytössä olevalla menetelmällä, käyttäen myös kuituasennustekniikkaa.
Sähköjärjestelmäasennukset Opiskelija suunnittelee ja asentaa paloilmoitinjärjestelmän ja murtoilmaisujärjestelmän.
Kenttälaiteasennukset Opiskelija tuntee LVI- ja valvontalaitteiden kenttälaitteet, tietää niiden tehtävät ja asentaa ne tarkoituksenmukaisiin paikkoihin ja liittää järjestelmään.
Kiinteistön automaatioasennukset Opiskelija suunnittelee ja asentaa pientalon LVI-järjestelmän, siihen säätöjärjestelmän oikein komponentein.
Dokumentointi Opiskelija toteuttaa asennukset annettujen dokumenttien mukaan ja merkitsee dokumentteihin asennuksessa toteutetut muutokset.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijaa piirustus- ja suunnittelutehtävissä ja harjoitustöissä. Opettaja varmistaa, että tehtäviä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä.
Muuta tietoa