Tutkinnon osan arviointi

KASVUN TUKEMISEN JA OHJAUKSEN OSAAMISEN ARVIOINTI

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit OPH:n perusteiden ammattitaitovaatimukset

Ammattiosaamisen näyttö
Muu osaamisen arviointi:

Elintarvikehygieniaosaaminen arvioidaan oppilaitoksessa ruuanvalmistuksen taitonäytteen yhteydessä.

Ammattiosaamisen näyttö Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma

Opiskelija osoittaa osaamisensa kasvun tukemisessa ja ohjauksessa ammattiosaamisen näytössä toimimalla lähihoitajan työtehtävissä 3-4 työvuoron ajan ensisijaisesti varhaiskasvatuksen toimintaympäristöissä, joita ovat päiväkoti, ryhmäperhepäivähoito päiväkerho tai leikkipuisto, tai kouluissa, oppilaskodeissa, koulujen ja oppilaitosten asuntolatoiminnassa.

Perustellusta syystä kyseeseen voi tulla jonkin muun asiakasryhmän (kuten vanhukset, vammaiset) toimintaympäristö tai alan työpaikka. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä.

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen AHOT
Muuta tietoa