Tutkinnon osan arviointi

MINÄ LÄHIHOITAJA OSAAMISEN ARVIOINTI

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit Arviointitaulukko
Ammattiosaamisen näyttö Ammattiosaamisen näyttö suoritetaan työssoppimisjaksolla.

Opiskelija osoittaa osaamisensa toiminnallisessa projektissa työryhmän jäsenenä. Projekti toteutetaan oppilaitoksessa hyvinvointia edistävänä toimintana tai yhteistyökumppanien kanssa erilaisissa kolmannen sektorin järjestöissä, asumispalveluja tai päivätoimintaa tarjoavissa paikoissa toiminnallisina tapahtumina. Projekti toteutetaan ryhmätyönä.

Opiskelija suorittaa tutkinnonosan ammattiosaamisen näytön toiminnallisen projektin suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin avulla. Opiskelija laatii henkilökohtaisen ammattiosaamisen näyttösuunnitelman.

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen AHOT
Muuta tietoa