Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSASSA ON YKSI TYÖELÄMÄLÄHTÖINEN TOIMINTAKOKONAISUUS:

Liikkuva ihminen

Oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Uusien liikkumiskokemusten hankkiminen Opiskelija kokeilee itselleen uusia liikuntamuotoja ja perehtyy erilaisiin menetelmiin ja välineisiin monipuolisesti.
Liikkumisen merkityksen ymmärtäminen Opiskelija tunnistaa liikkumisen merkityksiä ihmisen psyykkiselle, fyysiselle ja sosiaaliselle hyvinvoinnille. Opiskelija havainnoi liikkumisen vaikutuksia itsessään ja asiakkaissaan.
Ohjaamistaitojen vahvistuminen Opiskelija perehtyy erilaisiin tapoihin ohjata yksilöitä ja ryhmiä liikkumisessa. Opiskelija suunnittelee tavoitteellista liikkumista ohjaavan projektin.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijat tekemään omat tavoitteet työskentelylle sekä suunnitelmat projektin toteutuksesta. Opettaja antaa palautetta opiskelijan työskentelylle.
Muuta tietoa