Tutkinnon osan arviointi

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN OSAAMISEN ARVIOINTI

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit OPH:n tutkinnon perusteiden osaamisen arviointitaulukko
Ammattiosaamisen näyttö Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma

Opiskelija osoittaa osaamisensa lasten ja nuorten mielenterveyden edistämisessä ammattiosaamisen näytössä toimimalla lähihoitajan työtehtävissä päivähoidossa tai varhaiskasvatuksessa, koulussa tai oppilaitoksessa, lapsiperheiden varhaisessa tuessa, kotihoidossa, lastensuojelun yksikössä, perhe- ja asukaspuistossa tai muussa soveltuvassa lasten ja nuorten toimintayksiköissä.

Ammattiosaamisen näyttö toteutetaan viikon aikana työssäoppimispaikoilla.
Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä.

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Opiskelijan aikaisempi osaaminen voidaan tunnistaa ja tunnustaa niiden suorittamisen todentavien dokumenttien perusteella.
Muuta tietoa