6.2.2 Taidelähtöinen toiminta ammatillisena työvälineenä 5-10 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnonosassa syvennytään erilaisiin taidelähtöisten menetelmien tekniikoihin, materiaaleihin ja välineisiin. Perehdytään siihen miten taide vaikuttaa ihmisen hyvinvointiin.

Harjoitellaan käyttämään taidelähtöisiä kasvua tukevia, voimauttavia, hoidollisia, kuntouttavia menetelmiä asiakastyössä.

Ammattitaitovaatimukset

Koulutuksen järjestäjän laatimat ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

  • käyttää kuvataidetta ja musiikkia ammatillisena työvälineenä
  • suunnitella ja toteuttaa teemallisen ja ilmaisullisen projektin yhteistyössä asiakkaiden kanssa
Kirijakso
Tutkinnon osan sijoittuminen 1. tai 2. opiskeluvuosi

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa toteutetaan lähiopetustunneilla oppilaitoksessa ja projektiluontoisella työskentelyllä aidoissa asiakastilanteissa Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan e-Taitoon. Osaaminen arvioidaan ammattiosaamisen näytössä.
 Vaihtoehtoiset suoritustavat Työssäoppimalla tai oppilaitoksen ulkopuolella esim. ohjaamalla harrastusryhmää.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
 Muuta tietoa
 Elinikäisen oppimisen avaintaidot Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot
 Yrittäjyys

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi