6.4 Jatko-opintovalmiuksia tai ammatillista kehittymistä tukevia opintoja

6.4.1 Suomi toisena kielenä lisäopinnot

6.4.2 Jatko-opintovalmiuksia tukevat opinnot