Tutkinnon osan arviointi

Monikulttuurinen asiakastyö arviointi

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit Koulutuksen järjestäjän laatima osaamisen arviointitaulukko
Ammattiosaamisen näyttö Opiskelija näyttää osaamisensa työskentelemällä yhden tai useamman vieraasta kulttuurista tulevan asiakkaan kanssa oman alansa työtehtävissä (esim. perehdyttää ulkomaalaistaustaista perhettä suomalaiseen päivähoitoon, haastattelee toisesta kulttuurista tullutta asiakasta hänen elintavoistaan). Opiskelija dokumentoi työskentelynsä eTaitoon

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen .
Muuta tietoa