Tutkinnon osan arviointi

HOITOTYÖN SYVENTÄVÄT OPINNOT ERI TOIMINTAYMPÄRISTÖISSÄ OSAAMISEN ARVIOINTI

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit Arviointitaulukko
Ammattiosaamisen näyttö Ammattiosaamisen näyttö suoritetaan työssoppimisjaksolla.

Opiskelija osoittaa osaamisensa toimimalla lähihoitajan työtehtävissä erilaissa hoitotyön ympäristöissä, kotihoidossa tai muussa soveltuvassa toimintayksikössä.

Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä.

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen AHOT
Muuta tietoa