Tutkinnon osan arviointi

Ensihoitopalvelussa toimiminen, osaamisen arviointi

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit OPH:n tutkinnon perusteiden osaamisen arviointitaulukko
Ammattiosaamisen näyttö Tutkinnon osan ammattiosaamisen näyttö toteutetaan tutkinnon osaan liittyvän toisen työssä oppimisen jaksolla. Opiskelija toimii ensihoitopalveluissa perustason tai hoitotason ensihoitoyksiköissä työryhmän jäsenenä lähihoitajan vastuualueella. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä (3-4 työpäivää). Osaamisen kattavuuden varmistamiseksi käytetään tarvittaessa dokumentoituja taitonäytteitä täydentämään ammattiosaamisen näytön arviointia.

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma

Muuta tietoa