Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSAAN SISÄLTYY YKSI TYÖELÄMÄLÄHTÖINEN TOIMINTAKOKONAISUUS

Taidelähtöinen toiminta ammatillisena työvälineenä

Oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Taidelähtöisen toiminnan merkityksen ymmärtäminen Opiskelija perehtyy taidelähtöiseen toimintaan ja ymmärtää sen merkityksen oman identiteettinsä vahvistajana sekä asiakastyön osana.
Uusien taidekokemusten hankkiminen ja oman identiteetin vahvistaminen taiteen menetelmin. Menetelmäopintoina käytetään esimerkiksi voimauttavia työtapoja, valokuvausta, digitaalista tarinankerrontaa, yhteissoittoa ja -laulua, muistelua musiikin ja kuvataiteen keinoin, ympäristötaiteen, tilasuunnittelun ja kierrätystaiteen työtapoja.
Ohjaustaitojen vahvistuminen Opiskelijat suunnittelevat ja toteuttavat taidelähtöisen ohjaustilanteen tai taidelähtöisen teoksen yhdessä valitun asiakasryhmän kanssa.
Vuorovaikutus ohjaustilanteessa

Vuorovaikutus ja yhteistyö

Opiskelijat harjoittelevat vuorovaikutustaitoja ja yhteistyötä taidelähtöisissä asiakaskohtaamisissa.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijoiden toimintaa, työskentelyssä tarvittavia menetelmiä ja tiedonhankintaa sekä antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan ja ryhmän toiminnasta.
Muuta tietoa